Natrag na projekte

Asfaltirana cesta u odvojku Potočke ulice

U odvojku Potočke ulice modernizirana je cesta. Vrijednost investicije iznosila je 42 tisuće kuna, financirano sredstvima Grada Križevaca.

Ostali projekti