Natrag na projekte

Ispitivanje potencijala geotermalnog izvora Križevčanka-1

U skoro pa samom centru grada nalazi se bušotina geotermalne vode Križevčanka -1 koja se može koristiti u energetske i druge svrhe. 2018. godine kreću prvi konkretni koraci prema ispitivanjima i hidrodinamičkim mjerenjima kada se potpisuje Memorandum o razumijevanju s INA-om i Visokim gospodarskim učilištem. Grad Križevcima je kao projektnom partneru odobren za sufinanciranje EU projekt HealingPlaces kojim se dodatno proučavaju mogućnosti ove bušotine. Do sada je napravljena analiza i obrada dostupnih geoloških, geokemijskih, geofizičkih bušotinskih podataka i reinterpretacija podataka snimljenih 2D seizmičkih profila, provedeno je geofizičko istraživanje neinvazivnom metodom magnetotelurike te napravljena višedimenzionalna studija o kružnom načinu korištenja postojećeg resursa geotermalne vode u Križevcima. Napravljen je projekt geotermalne bušotine Križevčanka-1 – probna eksploatacija za potrebe laboratorijskih ispitivanja i hidrodinamičkih mjerenja za potrebe utvrđivanja karakteristika ležišta. 2021. godine u planu je izraditi i provjeriti projekt ispitivanja bušotine, opremiti bušotinu i izvesti hidrodinamička mjerenja i termodinamička ispitivanja te utvrditi fizikalno-kemijske parametre geotermalnih voda, a nakon toga preostaje još izraditi Elaborat o rezervama. Do sada je na istraživanje bušotine utrošeno 365 tisuća kuna.

Ostali projekti