Natrag na projekte

Izgradnja vodovodne mreže u 9 naselja

U križevačkim naseljima Vojakovac, Mičijevac, Čabraji, Vujići Vojakovački, Novi Bošnjani, Stari Bošnjani, Ivanec Križevački, Donja Glogovnica i Osijek Vojakovački izgradit će se 17,8 kilometara vodovodne mreže. Ovim projektom omogućit će se vodoopskrba ovih naselja. Riječ je o projektu „Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbe i odvodnje na uslužnom području Vodnih usluga d.o.o. Križevci“ koji obuhvaća i okolne općine s isporučiteljom Vodne usluge d.o.o., čija ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi do 127.935.937,50 kuna, a ukupan iznos prihvatljivih troškova je u visini do 102.348.750,00 kuna od kojih će se iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka sufinancirati najviše do 81.879.000,00 kuna.
Ostatak do 20.469.750,00 kuna će sufinancirati Hrvatske vode (10.234.875,00 kuna), Vodne usluge d.o.o. Križevci (824.513,00 kuna) Grad Križevci (2.216.025,00 kuna), Općina Sveti Petar Orehovec (490.612,00 kuna), Općina Kalnik (274.837,50 kuna), Općina Gornja Rijeka (274.837,50 kuna) i Općina Sveti Ivan Žabno (6.154.050,00 kuna).

Ostali projekti