Natrag na projekte

Novi projekt One Sun Connecting North and South

Na zgradi Gradskog društva Crvenog križa, Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Dječjeg vrtića Križevci, Osnovne škole „Vladimir Nazor“, sportske dvorane Osnovne škole Ljudevita Modeca i nove sportske dvorane u sljedeće dvije godine postavit će se solarne elektrane. Riječ je o projektu „One Sun Connecting North and South“ u kojem je Grad Križevci jedan od 19 partnera i koji je odobren za sufinanciranje iz programa Energija i klimatske promjene u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma. Ukupna snaga novih solarnih elektrana iznosit će 265 kW.

Ostali projekti