Natrag na projekte

Odobren projekt Europe goes local

Grad Križevci jedan je od 16 gradova u Hrvatskoj izabranih za uključivanje u najveći europski projekt u području rada s mladima „Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level“ od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije.
Ovaj projekt provodi se uz financijsku potporu programa Erasmus+ i za cilj ima poboljšati kvalitetu rada s mladima. Uključenim gradovima pruža se mogućnost stručnog usavršavanja, umrežavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini te višemjesečnu stručnu podršku pri unaprjeđenju lokalnih sustava rada s mladima prilagođenu individualnim potrebama svakog grada.

Ostali projekti