Natrag na projekte

Povećana sredstva za mjesne odbore

S dotadašnjih 350 tisuća kuna, 2018. godine sredstva za mjesne odbore povećana su na 750 tisuća kuna, a nakon toga 2019. godine na milijun kuna. Na ovaj način motivirali su se mjesni odbori da se uključe i na svom području provedu male komunalne akcije i akcije uređenja koje financira Grad Križevci.

Ostali projekti