Natrag na projekte

Prošireno odlagalište otpada “Ivančino brdo”

Izgrađene su dvije kazete za odlaganje komunalnog otpada površine 6.500 metara kvadratnih i jedna kazeta za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest površine 2.000 metara kvadratnih. U sklopu radova ugrađena je i kolna vaga.
Vrijednost radova iznosila je 3,6 milijuna kuna od čega je 60 posto financirano iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 40 posto iz proračuna Grada Križevaca.

Ostali projekti