Natrag na projekte

Proveden projekt „I ja odvajam“

Kako bi podigli svijest građana o važnosti izbjegavanja nastanka otpada i odvojenog sakupljanja istog, Grad Križevci je od 2018. do 2020. godine provodio brojne izobrazno-informativne aktivnosti kroz projekt „I ja odvajam“. Tako su napravljeni letci, plakati i mrežna stranica o gospodarenju opadom, održane su radionice za djecu, kostimirane predstave, izrađene edukativne slikovnice i bojanke za djecu te provedene brojne druge aktivnosti, a sve kako bi se spriječio nastanak otpada, odvojeno prikupljao komunalni otpad, postiglo kućno kompostiranje i ponovna upotreba predmeta. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u iznosu od 465 tisuća kuna dok je ostatak 26 tisuća kuna financirao Grad Križevci.

Ostali projekti