Natrag na projekte

Provedena statička sanacija crkve sv. Petra u Apatovcu

Zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture i Grada Križevaca obnova crkve sv. Petra u Apatovcu počela je 2017. godine konstruktivnom i građevinskom sanacijom temelja i zidova crkve. 2018. godine završena je statička sanacija temelja, a 2019. godine napravljena je statička sanacija tornja crkve. Vrijednost izvedenih radova i stručnog nadzora od 2017. do 2019. godine iznosila je ukupno 370 tisuća kuna.

Ostali projekti