Natrag na projekte

Sanacija crkve sv. Katarine u Erdovcu

S obzirom na loše stanje prvenstveno statičkih temelja te prodora vlage, predmetno kulturno dobro je 2017. godine nominirano na Javni poziv Ministarstva kulture te su 2018. godine počeli radovi i to građevinske sanacije od kapilarne vlage i sanacije zida svetišta i temelja na tome dijelu. 2019. godine ishođena je kompletna projektna dokumentacija i konzervatorski elaborat, kako bi se crkva mogla dalje po fazama obnavljati. Ukupna vrijednost ishođenja projektne dokumentacije, izvođenja radova i stručnog nadzora od 2017. do 2020. godine iznosila je 141 tisuću kuna.

Ostali projekti