Natrag na projekte

Nacrtan prvi mural u samom centru grada

Kako bi se uredila vizura u samom centru grada, 2019. godine po uzoru na brojne europske gradove, napravljen je mural na kojem su predstavljeni znameniti Križevčani: Nina Vavra, Marijan Detoni, Marcel Kiepach, Dragutin Novak i Magda Logomer Herucina.
Osim što smo uredili vizuru grada, ujedno kroz ovaj mural educiramo naše građane i turiste o našim znamenitim Križevčanima.

Ostali projekti