Natrag na projekte

Osigurana besplatna školska prehrana za učenike u riziku od siromaštva

Uspješno smo pripremili i prijavili projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ te osigurali besplatnu školsku prehranu za brojne učenike osnovnih škola koji žive ili su u riziku od siromaštva u matičnim i područnim školama Osnovne škole Ljudevita Modeca, Osnovne škole „Vladimir Nazor“ te u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci.

2017./2018. 487 učenika 456.209,50 kuna

2018./2019. 617 učenika 611.099,00 kuna

2019./2020. 767 učenika 753.705,20 kuna

2020./2021. 660 učenika 646.074,74 kuna

2021./2022. 695 učenika 690.411,83 kuna

2022./2023. 685 učenika 673.215,35 kuna

Ukupno 3,8 milijuna kuna

Ostali projekti