Natrag na projekte

Rekonstruirana Ulica Marcela Kiepacha

U suradnji Grada Križevaca i Županijske uprave za ceste Križevci u potpunosti je rekonstruirana cesta u Ulici Marcela Kiepacha.
Grad je uložio oko 1,6 milijuna kuna u oborinsku i fekalnu odvodnju, kamenu podlogu ceste te rekonstrukciju pješačke staze od čega je Koprivničko-križevačka županija sufinancirala 220 tisuća kuna dok je
gornji postroj ceste, kao upravitelj prometnice, financirala Županijska uprava za ceste Križevci s oko 630 tisuća kuna.

Ostali projekti