Natrag na projekte

Pomoć poduzetnicima i obrtnicima u vrijeme koronavirusa

Grad Križevci pomogao je poduzetnicima i obrtnicima pogođenim posljedicama koronavirusa u vidu oslobođenja najma poslovnih prostora, oslobođenja plaćanja korištenja javne površine (terasa), oslobođenja plaćanja komunalne naknade, sufinanciranja odvoza otpada te oslobođenja plaćanja poreza na korištenje javne površine. Sve skupa riječ je o olakšicama od oko milijun kuna.

Ostali projekti