Natrag na projekte

Križevački štatuti stavljeni pod preventivnu zaštitu Ministarstva kulture

2019. godine učinjen je prvi konkretni korak u zaštiti Križevačkih štatuta kao nematerijalnog kulturnog dobra te su oni dobili preventivnu zaštitu i kao takvi upisani u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.
Grad Križevci je, u suradnji s Gradskim muzejom Križevci i Turističkom zajednicom Grada Križevaca, prijavio Križevačke štatute Ministarstvu kulture s ciljem dobivanja zaštite, odnosno stjecanja statusa zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra.

Tekst Križevački štatuti:

https://visitkrizevci.com/wp-content/uploads/2018/01/statuti.pdf

Ostali projekti