Natrag na projekte

Križevci postali dio inicijative Future cities of South East Europe

Sredinom 2019. godine Križevci su postali dio europske inicijative „Future cities of South East Europe“ zajedno s nekim mnogo većim gradovima – Sarajevo, Skopje, Maribor i Niš. Cilj ove inicijative je transformacija gradova prema jednoj od najboljih lokacija za život, rad i posjet u Europi do 2025. Godine.
Ovako smo postali dio mnogo većeg procesa transformacije gradova kojeg provodi Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT Climate-KIC) pod nazivom Deep Demonstration, a koji je zamišljen tako da rješava višestruke društvene izazove u kontekstu klimatskih promjena na integrirani način i kroz sistemski pristup. Ovime su Križevci uz gradove Amsterdam, Edinburg, Kopenhagen, Helsinki, Krakov, Madrid, Milano, Beč i druge postali jedan od 15 najvažnijih gradova – laboratorija Europe koji će dobiti stručnu pomoć i financijska sredstva u iznosu od oko 7 milijuna kuna kroz tri godine za transformaciju grada u održivi i klimatski neutralan grad.
Ovim mjerama, Križevci su postali lider među malim gradovima u Europi (s manje od 50 000 stanovnika) koji će pokazati kako se boriti protiv klimatskih promjena.

Ostali projekti