Natrag na projekte

Obnavljanje Židovskih arkada na Gradskom groblju

Dugotrajno zapostavljane Židovske arkade krenule su u obnovu putem prijave Grada Križevaca kao vlasnika na Javni poziv Ministarstva kulture. “Nulta faza” krenula je 2017. godine gdje je izrađena projektna dokumentacija i arhitektonski snimak, a prvi radovi građevinske i konstruktivne sanacije krenuli su 2018. godine te se provode po fazama, ovisno o odobrenim sredstvima unutar Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Do sada je uloženo 275 tisuća kuna.

Ostali projekti