Natrag na projekte

Pokrenut program sufinanciranja liječnika specijalista

S obzirom na nedostatak pedijatra, ginekologa i medicine rada, Grad Križevci pokrenuo je program sufinanciranja liječnika specijalista. Cilj je privući liječnike u Križevci i osigurati građanima potrebnu zdravstvenu skrb. Već krajem 2022. u Križevce je došla raditi ginekologinja, a 2023. godine osigurane su pedijatrica i još jedna ginekologica.

Izvor fotografije: pixabay.com

Ostali projekti