Natrag na projekte

Rekonstruirana vodovodna mreža i odvodnja u Koprivničkoj ulici

U sklopu projekta rekonstrukcije kolnika u Koprivničkoj ulici provedeni su radovi na rekonstrukciji odvodnje i vodovodne mreže sa sjeverne strane te izgradnje vodovodne mreže s južne strane. Ukupna vrijednost radova iznosila je 1,5 milijuna kuna. Rekonstruirana je odnosno izgrađena vodovodna mreža u duljini od 841 metara i rekonstruirana odvodnja u duljini od 243 metara.

Ostali projekti