Natrag na projekte

Povećan iznos potpora poduzetnicima i obrtnicima

Kako bi pomogli našim poduzetnicima i obrtnicima Grad Križevci osigurava brojne potpore. Za 2018. godinu na potpore poduzetnicima i obrtnicima utrošeno je 249 tisuća kuna iz Proračuna Grada Križevaca što je povećanje u odnosu na 2017. godinu za 138 tisuća kuna. Ukupno je 2018. godine dodijeljeno 13 potpora trgovačkim društvima i obrtima za sufinanciranje nabave stroja i opreme, 1 potpora kod istraživanja razvoja i dizajna novih proizvoda, 2 potpore trgovačkim društvima prilikom nastupa na drugim tržištima te 2 potpore trgovačkim društvima kod novih zapošljavanja.
U vrijeme pandemije koronavirusa, grad je osigurao oko milijun kuna pomoći poduzetnicima i obrtnicima.

Ostali projekti